Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties

 

Veenontginningslandschap
Het veenontginningslandschap heeft als karakteristiek een regelmatig verkavelingspatroon met smalle langwerpige kavels, gescheiden door sloten. Het patroon is duidelijk te zien op de kaart uit 1910 van het gebied ten zuid-oosten van Veenendaal. De horizontale streping op de kaart geeft aan dat het aan weerszijden van de Grift drassig was (en nog steeds is!). In dit gebied werd tot in het begin van de twintigste eeuw nog turf gewonnen (zie foto op Vallei 1900).
De Bennekommer Meent, de Blauwe Hel en de Hel zijn op de kaart nog niet als natuurgebieden aangegeven. Het is wel duidelijk dat de drie gebieden midden in het drassige landschap bij de Grift liggen. (De Hellen zijn later in kaart met groen aangegeven.)

Het veenontginningsgebied langs de Grift is nu voornamelijk in gebruik als weide voor het vee en als hooiland. Het is de bedoeling dat een aantal terreinen langs de Grift op den duur onderdeel zullen worden van ecologische verbindingszones.
De pijl op de kaart geeft aan waar en in welke richting de foto is gemaakt.

veenendaal1910d
veenontrauwveldsewegIMGP6656

Oude kaarten ; beeldkwaliteitsplanVallei

email link: Vogels ; libellen ; flora