Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties

 

Bodemkaart en Hoogtekaart van het Binnenveld
Bodemkarakteristieken, water en reliëf bepalen in belangrijke mate de ontwikkeling van natuur en landschap. De bodemkaart toont de grote verscheidenheid aan grondsoorten en de hoogtekaart het reliëf. In het laag gelegen midden van het Binnenveld liggen de natte venige gebieden. Langs de hogere gelegen randen en op de zandruggen werden honderden jaren geleden de eerste landbouwnederzettingen gesticht. Op die plaatsen vinden we de enkeerdgronden, een door langdurige potstal-bemesting ontstane humeuse bodem op zandige ondergrond. Vanaf het rivierengebied werd het Binnenveld regelmatig overstroomd. Het is terug te zien op de bodemkaart: in het zuiden van het Binnenveld ligt rivierklei op veen. Door de verscheidenheid aan grondsoorten is er in het Binnenveld een grote diversiteit aan biotopen. De meest bijzondere zijn de kwel-afhankelijke biotopen in het midden bij de Grift.

bodemkaartbinnenveld3

De pijlen in de figuren geven uitlopers van zandruggen aan. Op de zandruggen vinden we het z.g. Kampenlandschap, een oud boerenland met "éénmans Engen". Evenals in de oude Engen op de flanken van de heuvels vinden we hier enkeerd gronden (bruin).
Het omlijnde gebied in het midden van het Binnenveld is natuurgebied, met o.a. trilvenen in de Hellen bij Veenendaal en Blauwgraslanden in de Bennekommer Meent.


bodemkunde

email link: Vogels ;
libellen ; flora