Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties


 

Binnenveld, Websites en Literatuur

Boeken
Schaafsma, R. 2004. Wandelingen rond Wageningen. Stichting. Matrijs, Utrecht. Lever, B. e.a. 2006. Dit is Bennekom. Historische Veren. Bennekom, Bennekom. Lever, B. Valk, a.v.d. 2009. Bennekom te boek. Historische vereniging Oud Bennekom. Grootheest, A.C. v. en Bisschop R. 2001. Geschiedenis van Veenendaal. Historische Vereniging Oud Veenendaal. Mijnssen-Dutilh, M. 2008. Amersfoort lag aan zee : waterschapskroniek Vallei & Eem. Spou, Utrecht. Runhaar, H. en Langefeld, A. 2008. Natuurlijk Rhenen. Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen e.a. IVN Ede, 2009. Ede, natuurlijk middelpunt. Raamsdonk, W. van, 2013. Natura 2000 Binnenveld. Bennekomse Meent en de Veenendaalse Hellen, drassig land en water. Bennekom. Gans, W de. 2006. Geologieboek Nederland. W. de. ANWB/TNO. Deys, H.P.1988. De Gelderse Vallei, Geschiedenis in oude kaarten. Hes uitgevers, Utrecht. Grote Historische Topografische Atlas Gelderland 1890-1917.Uitg. Nieuwland, Tilburg.

Websites
http://www.anvhetbinnenveld.nl/
http://www.knnv.nl/wageningen
https://ivn.nl/afdeling/ede

Nieuwsbrief Rhenens en Veenendaals Natuur en Landschap. http://www.rhenen.nl/Docs/obor/nwsbrief%20rhenen%202009.pdf

Verenigingen/Stichtingen
SME, Stichting Milieuwerkgroepen Ede. http://www.sme-ede.nl/
WMO, Wagenings Milieu Overleg, contact: ronaldbusman@yahoo.com
Het Groene Wiel, Centrum voor Natuur en Milieu-Educatie. http://www.groenewiel.nl/
Mooi Wageningen. http://www.mooiwageningen.nl
KNNV Wageningen e.o. http://www.knnv.nl/wageningen
IVN Veenendaal- Rhenen e.o. https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen
IVN Ede. https://ivn.nl/afdeling/ede
Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen. http://www.stichtingwmr.nl

links naar externe webs

email link: Vogels ; libellen ; flora