Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties

 

Ontstaan van de Vallei

De Gelderse Vallei ontstond in de voorlaatste IJstijd, 200.000-125.000 jaar geleden (het Saalien). In de ijstijd reikten uitlopers van Scandinavische gletsjers tot ver in Nederland. Ze volgden o.a. het dal van de Maas, die vr de ijstijd via het gebied waar nu de Vallei ligt, naar zee stroomde. Bij verschuivingen van dikke pakketten ijs (wellicht tot meer dan 100 m dik!) werd de ondergrond verplaatst en opgestuwd. Zo ontstonden o.a. de stuwwallen van de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug.
De Utrechtse en Veluwse stuwwallen kwamen in het rivierengebied bij elkaar en sloten de Vallei af van het rivierengebied. Pas in een latere periode erodeerde de Rijn het zuidelijke deel van de stuwwal en daarmee ontstonden ook regelmatig doorbraken naar de Vallei. De Utrechtse heuvelrug en de Veluwse stuwallen waren niet langer met elkaar verbonden.

HKvalleiijskapkopie
item4

Landijsgletscher op Groenland(http://nl.wikipedia.org/wiki/Ijstijd)

links naar externe webs
Venster op de Vallei

email link: Vogels ; libellen ; flora