Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties

 
krt23tekst2

Binnenveld, 1802
Op deze kaart uit het begin van de 19e eeuw (de Man, 1802-1812) is het Binnenveld nog als een bijna leeg gebied getekend.
In het veenontginningsgebied langs de Grift bij Veenendaal is het regelmatige patroon van zijkanalen voor de afvoer van turf te zien.
Op de zandruggen met de kampen, Nergena en de Maanderbuurt, is de perceelindeling weergegeven; die is ook te zien langs de oostzijde van de Utrechtse heuvelrug. Dit waren in die tijd, samen met de Engen op de flanken van de heuvels de akkerbouw- gebieden. De lagere delen van het Binnenveld waren voorzover mogelijk in gebruik als hooiland en weidegebied, maar een groot deel in het midden bij de Grift was te moerassig en te nat om te gebruiken als boerenland.


Het belangrijkste veengebied in de Vallei strekte zich uit van Wageningen naar het noord-westen (tot ver voorbij Woudenberg) en naar het noorden tot in de buurt van Doesburg (onderste kaart, 1681). De grens tussen Utrecht en Gelre liep dwars door het economisch belangrijke veengebied (turf was vroeger even belangrijk als nu de olie, de industrie, steenbakkelrijen e.d. waren afhankelijk van turf als energie-bron; turf werd ook gebruikt voor huisverwarming ). Aanvankelijk werd hoogveen afgegraven (droge vervening). Maar reeds in de 17e eeuw werd begonnen met de produktie van slagturf, z.g. natte vervening.
Het veen is vrijwel geheel afgegraven. De oude ontginningen zijn nu in gebruik als boerenland. Het gebied wordt gekenmerkt door een hoge dichtheid aan sloten en verkaveling in een patroon van lange smalle percelen (slagen).

veengebiedveenendaal3

email link: Vogels ; libellen ; flora
 

Geschiedenis in oude kaarten