Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties

 

Binnenveld 1930
(ontleend aan "Duizend dingen op een dag")

In het Binnenveld neemt het areaal grasland, hooilanden en weiden toe. Dat geldt ook voor het akker-areaal.
Het kleinschalige bos in de lage zandgebieden van de Gelderse Vallei werd geleidelijk gerooid. De Veluwe werd verder bebost; per saldo nam het areaal bos echter licht af.
Het Binnenveld heeft nog steeds een landelijk karakter, zelfs in de directe omgeving van het dorp Bennekom.
Foto links onder: weiland in de Kraats;
rechts onder:de Eng (bron: gelderlandinbeeld)

 

landgebruik1930

Grondgebruik 1850-1990

item4
kraatsIMGP6484

email link: Vogels ; libellen ; flora