Binnenveld Start

IMGP2263b

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties


 

De Blauwe Kamer
Het beschermde natuurgebied "de Blauwe kamer" (UtrechtsLandschap, oppervlak 120 ha) maakt onderdeel uit van het project Noordoever Nederrijn. Het is de bedoeling dat er ruimte komt voor nieuwe natuur in een gebied dat loopt van Arnhem tot Amerongen.
In 1992 werden enkele delen van de zomerdijk afgegraven. Sinds die tijd kan de rivier vrij in- en uitstromen. Het landschap van de Blauwe Kamer heeft hierdoor een dynamisch karakter met karakteristieke rivieroever-flora. Het is inmiddels een beroemd vogelgebied met visarend, ijsvogel, lepelaar, zilverreiger, aalscholver en vele soorten steltlopers, eenden en ganzen. Het gebied wordt begraasd door konikpaarden en gallowayrunderen. Zij zorgen er voor dat het terrein "open" blijft.
Door de natuurontwikkeling langs de Noordoever van de Nederrijn is er een ecologische verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe.

IMGP2263 IMGP6284kopie IMGP6288kopie IMGP6294kopie

Blauwe Kamer

IMGP6295kopie IMGP3662kopie IMGP4009kopie IMGP6274kopie

email link: Vogels ;
libellen ; flora