Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties

 

Potstal
Schapenmest beschouwde men vroeger als de beste mestsoort. Daarom werd mest in schapenstallen verzameld, dit waren de z.g. potstallen.

De schapen graasden overdag op de heide, 's avonds werden ze in een potstal gebracht. Daar poepten de schapen op een ondergrond van heideplaggen en stro. Als de ondergrond te nat was geworden, werd een nieuwe laag plaggen aangebracht. Zo kwam het vee steeds hoger te staan. De ondergrond werd tot compost. De rijping van de compost werd versneld doordat de mestlaag door de dieren werd aangestampt Als het mengsel van mest, heideplaggen en stro een bepaalde hoogte bereikte, wordt de stal geleegd. Het mengsel werd uitgereden en verspreid over het akkerland (de Eng). Dit systeem van bemesting werd in grote delen van Europa met succes toegepast. Het vereiste veel ruimte, voor bemesting van een hectare akkerland was ongeveer tien hectare heide nodig.

Met de komst van kunstmest raakten de potstallen in onbruik. Tegenwoordig neemt de populariteit van een nieuw concept potstallen (met verbeterde hygiŽne voor de dieren) toe, vooral op bedrijven waar "biologisch" geboerd wordt.
Foto rechts boven: de potstal bij Harslo in het Binnenveld. De stal heeft een bijzondere 8-hoekige vorm. Door het "afhoeken" werd enigszins voorkomen dat schapen in de overvolle stal doodgedrukt werden.
Rechts onder: pas geleegde potstal in het Drentse heide gebied.

potstalIMGP6481
item5

email link: Vogels ; libellen ; flora