Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties

 

Graften
Een Graft is een aarden wal of houtwal die in heuvelland is opgeworpen om erosie te bestrijden. Graften lopen ongeveer parallel aan de hoogtelijnen in het landschap.
In heuvelland begon de akkerbouw in min of meer horizontaal gelegen terreinen ,vooral in de lage gebieden (fig. A). Als door groei van de bevolking behoefte ontstond aan meer landbouwgrond, werd bos op de heuvelhellingen gekapt. Uiteraard ontstond zo gevaar voor erosie en wegspoelen van kostbare landbouwgrond. Om dit gevaar te keren werden aardenwallen opgeworpen. Erosie materiaal hoopte zich op tegen de wallen, en zo ontstond een min of meer horizontaal perceel dat geschikt was voor akkerbouw (fig. B). De aardenwal werd spoedig begroeid met bomen en struiken, hetgeen bijdroeg aan de stabiliteit van de aardenwal.
Bij verdere behoefte aan akkergrond werden in steeds hogere delen van de heuvel graften aangelegd. Als resultaat ontstond zo geleidelijk een terras-achtig en kleinschalig akkerbouwgebied (fig. B,C,D). De kleine landbouwpercelen zijn omgeven door stroken met bomen en struiken op de aardenwallen. Dit levert welhaast ideale leefgebieden op voor allerlei insecten, zangvogeltjes en akkervogels en bovendien voor kleine zoogdieren.
Een landschap met graften is in het Binnenveld te zien vanaf de Cuneraweg bij Achterberg, langs de Laarsenberg. Op de linker foto zijn twee maisvelden te zien. Het achterste veld ligt ongeveer 1.5 meter hoger dan het voorste. De twee velden zijn gescheiden door een wal, begroeid met bomen en struiken. De foto rechts, toont zicht op de Laarsenberg vanuit het Binnenveld.
De graften van de Laarsenberg stammen vermoedelijk uit de middeleeuwen.

graft3
graftenIMGP6574kopie
IMGP2619a

email link: Vogels ; libellen ; flora

links: Graftenpad