Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties

 
doorsneevallei4

Dwarsprofiel afzettingen in Gelderse Vallei
Na vorming van de diepe gletscher-groeven tijdens de eerste ijstijd, is de Gelderse Vallei gedeeltelijk opgevuld. In het betrekkelijk warme klimaat van het Eemien (Eemafzettingen) steeg de zeespiegel en de Vallei kwam onder water te staan. Er vormden zich toen kalkrijke afzettingen van klei gemengd met schelpen. Op sommige plaatsen met stagnerend water onstond veen.
Toen na het Eemien de temperatuur weer daalde en het niveau van de zeespiegel zakte , kwam de Vallei droog te liggen. Over de Eemafzettingen schoof materiaal dat van de hellingen van de stuwwallen naar beneden kwam. Dit hellingmateriaal mengde met fijn zand dat met de wind werd aangevoerd. Uiteindelijk werd de Vallei vrijwel volledig afgedekt met fijn zand (dekzanden), dat door westenwinden tot een dik pakket werd opgewaaid tegen de stuwwal Ede / Wageningen. Op gezette tijden overstroomden de laagst gelegen delen van de Vallei vanuit het rivieren gebied en in het noorden vanuit de zee. In de overstroomde gebieden werden dan dunne laagjes klei afgezet, die meestal later weer met zand overdekt werden. Op plaatsen met stagnerend water of met langzame waterafvoer onstonden veenmoerassen. Zo vormde zich op veel plaatsen een gelaagde structuur van klei, zand en veen.

geoltijdschaal

Geschiedenis Vallei ; Wageningse achtertuin

email link: Vogels ; libellen ; flora

Geologische tijdschaal; Saalien en Weichselien zijn ijstijden ; Eemien is een warme periode.