Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties

 

Binnenveld 1990
(ontleend aan "Duizend dingen op een dag")

Dit laatste kaartbeeld van de reeks toont een ingrijpend ander landschap dan het eerste beeld van 1850. Niet alleen de veranderingen in het grondgebruik, maar juist ook de veranderingen in de infrastructuur en de schaal vallen op. Het leesbare landschap, met grote maten en grote verschillen in grondgebruik en uiterlijk, is na 140 jaar gewijzigd. De verschillen vervagen. De Veluwe en de rivieren zijn nog wel herkenbaar, maar verder ontstaat een uniforme afwisseling van agrarische gronden, bebouwing, bos en natuur, wegen en water. De voorheen zeer kleinschalige Gelderse Vallei is geleidelijk opener geworden. Het voorheen grootschalige rivierengebied ontwikkelt juist de andere kant op: door boerderijverplaatsingen en aanleg van infrastructuur wordt de schaal kleiner. Het nieuwe landschap heeft een andere identiteit dan vroeger. Het totaalbeeld wordt nu aanzienlijk minder bepaald door het natuurlijk en agrarisch landschap, en veel sterker door verstedelijking.
De foto met twee ooievaars op de voorgrond en bebouwing op de achtergrond is genomen in het gebied dichtbij het Nieuwe Kanaal.

landgebruik1990
IMGP3693

Grondgebruik 1850-1990

email link: Vogels ; libellen ; flora