Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties

s
dwarsprofielValleiwater

Dwarsprofiel, Kwel, Utrechtse heuvelrug
Schema van het bodemprofiel vanaf de heuvelrug tot het Binnenveld. Het toont de watervoerende paketten en de waterscheidende lagen. Vanuit het tweede watervoerende pakket wordt met peilbuizen op de flanken van de heuvelrug water afgetapt (de z.g. geslagen artesische bronnen, gebruikt als drinkplaatsen voor vee). Vanuit de buizen stroomt water vrij uit over het maaiveld. Naar schatting stroomt ongeveer 90% van het water onbenut weg. Het totaal aantal buizen is niet bekend maar er wordt verondersteld dat per jaar 1 tot 3 miljoen kubieke meter grondwater verloren gaat (Grondwaterplan prv Utrecht 2008-2013).

De stijghoogte is de hoogte ( ten opzichte van een referentiepunt, meestal NAP) tot waar het grondwater stijgt in een buis die zowel in open verbinding staat met de atmosfeer als met het grondwater in een watervoerend pakket. De drukhoogte is de hoogte van de waterkolom die een druk levert gelijk aan de druk van het grondwater ten opzichte van de atmosferische druk (gemeten in meters). In onderstaande figuur zijn waterputten te zien, z.g. artesische bronnen waar water vanuit een watervoerendpakket over het maaiveld stroomt.

Blauwe pijlen geven de stroomrichting weer van oud, schoon water en van jong, eningszins vervuild water. De verticale pijl in het midden geeft de richting van het kwelwater aan.

kwelgrndwaterplanprvUtrecht

reconstructieVallei ; Kwel; ecohydrologie; Wageningse achtertuin ; Waterplan prv Utrecht.

email link: Vogels ; libellen ; flora