Binnenveld Start

kampenkopie

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties

 

Kampen
Karakteristiek voor het kampenlandschap zijn de kleinschalige ontginningen. Kampen zijn vaak eenmans-engen. Dat betekent niet dat agrarische bedrijven klein waren, maar wel dat het karakteristieke van de engen (open landschap en gemeenschappelijke ontginningen), plaats heeft gemaakt voor afzonderlijke agrarische bedrijven met erfafscheidingen en beplantingen en een onregelmatige verkaveling. Het kampenlandschap heeft daardoor een vriendelijk en besloten karakter. De erfafscheidingen, houtwallen, heggen en beplantingen fungeren als biotopen voor allerlei insecten, zangvogels en kleine zoogdieren. In het Binnenveld werden kampen aangelegd op de dekzandruggen, o.a. op de zandrug die vanaf Bennekom het Binnenveld insteekt (Nergena) en op een meer noordelijk gelegen zandrug tussen Ede en Hoekelum (Manen). De figuur rechts toont de situatie omdstreeks 1846.

kadaster1811kampenlandschap

Oude kaarten ; beeldkwaliteitsplanVallei

email link: Vogels ; libellen ; flora