Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties

 
IMGP6115a

Hooilanden bij de Kooiweg
De Bennekomse Hooilanden sluiten aan op de Bennekommer Meent. Het natuurgebied is in bezit van Staatsbosbeheer.
Het maakt onderdeel uit van de ecologische verbindingszone langs de Grift. Door het optreden van kwel en de ligging op een veenrestant wordt verwacht dat het een belangrijk natuurterrein wordt met o.a. blauwgrasland.
De hooilanden langs de Kooiweg zijn ook bijzondere vogelgebieden, vooral in de winter en het voorjaar als de waterstand hoog is, zijn er vele soorten eenden en steltlopers te zien. De hooilanden zijn broedgebied voor o.a. Grutto's.

IMGP6115 IMGP5016 IMGP6364

Hooilanden bij de Kooiweg

IMGP9650
IMGP3457 IMGP6001

Hooilanden bij de Kooiweg

email link: Vogels ; libellen ; flora

links;
Schraalhooil ;