Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard


 

Binnenveld, natuur en landschap
Het Binnenveld is om meerdere redenen belangwekkend. Het behoort tot de oudste agrarische gebieden van Nederland, de opvallende en fraaie landschappelijke diversiteit is een weerspiegeling van dat verleden; maar bovenal is het Binnenveld belangrijk omdat er natuurgebieden zijn met zeldzame biotopen. Dit alles is te vinden en te zien op een betrekkelijk klein oppervlak: enkele tientallen vierkante kilometers!

De geringe afmeting is een probleem en dat probleem wordt steeds groter door de opdringende bebouwing voor wonen en bedrijven. Het gebied dreigt daardoor geisoleerd te worden binnen een stedelijke aglomeratie. Vooral voor de natuur is dat rampspoedig.

In deze website is het een en ander over geschiedenis, landschap en natuur van het Binnenveld bij elkaar gezet. Het gaat over fauna, flora en ondergrond en verontrustende ontwikkelingen die de waarden van natuur en landschap bedreigen.
Al honderden jaren worden landschap en natuur in het Binnenveld door menselijke activiteit beinvloed. Op zich zou dat niet zo erg hoeven te zijn. Het zorgelijke is de snelheid waarmee nu landschappen veranderen, de toename in éénvormigheid van de Nederlandse landschappen en bovenal de isolatie van natuurgebieden. Zo is het bijzonder onheilspellend dat er de laatste tijd over het Binnenveld gesproken wordt als de "binnentuin" van de WERV-gemeenten (zoals er nu ook gesproken wordt over het Groene Hart als de binnentuin van de randstad). Een tuin kan heel plezierig zijn, maar is helaas vaak geisoleerd van de omgeving, en verrassingen zoals je die in de natuur beleeft, zal je in een tuin niet gauw meemaken. Het is het totaal onverwachte dat je bijblijft en dat nieuwe gezichtspunten oplevert. Vooral ook om die reden zijn natuur en landschap in het Binnenveld het waard om te behouden en daarom mag het geen tuin worden.

Sinds 2008 is het Binnenveld 'Pilotgebied' in het kader van het Deltaplan voor het Landschap.

IMGP3259kopie
IMGP4001

email link: Vogels ; Binnenveld
libellen ; flora;
naar hoofdmenu

Wageningse achtertuin; LOP Binnenveld; Beeldkwaliteitsplan Binnenveld ; Reconstructieplan Geld-Vallei
Inrichting EHS Binnenveld
; Wageningse Broek; Beeldkwaliteitsplan Geld-Vallei