Binnenveld Flora

naar hoofdmenu
Inhoud

Blauwe Kamer - landschap
Flora Bl-Kamer - 1
Flora Bl-Kamer - 2
Flora Bl-Kamer - 3

Bennekommer Meent-landsch
Flora-Meent - 1
Flora-Meent - 2
Flora-Meent - 3
Flora-Meent - 4

Hellen landschap
Planten Hellen-Meent

Blauwgrasland-1
Blauwgrasland-2

IMGP6295b

De Blauwe Kamer
In het beschermde natuurgebied "de Blauwe Kamer" zijn er aanzienlijke variaties in begroeiing, er is bloemrijkgrasland, moeras, opgroei van wilg en els en er is veel en meestal ondiep water.
In dit landschap vinden we naast typische plantensoorten van het fluviatiele district, ook moeras- en waterplanten en soorten met een algemenere verspreiding. Maar vrijwel alle planten zijn gebonden aan vochtige gronden.

IMGP6295 IMGP6287 IMGP5311 IMGP5310

uitzicht op de Nederrijn

uitzicht op de Grebbeberg

uitzicht naar het westen

uitzicht naar het westen

IMGP4025 IMGP5990 IMGP6271 IMGP4016

uitzicht vanuit Vogelkijkhut

uitzicht vanaf
Grebbeweg

uitzicht naar het westen

uitzicht naar het noorden

links: Natuurkennis ; gebied65Natura2000 ; soortenbank ; fotoherbarium ; floron ;

email link: Vogels ; Binnenveld ; libellen