Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties


 
vallei2005
vallei2005

Zuidelijk Vallei

vallei2005
vallei2005

Herstelmaatregelen Binnenveld en Gelderse Vallei
Tot de speerpunten van het reconstructie-beleid van de Vallei behoort herstel van kwelstromen vanaf de Utrechtse Heuvelrug en vanaf de Veluwe (licht blauwe pijlen) , en vitalisering en uitbreiding van natuurgebieden (donkergeel) .
In 2002 is de Reconstructiewet concentratiegebieden van kracht geworden. Deze wet is bedoeld voor gebieden waar zich veel vee bevindt, waardoor milieuproblemen ontstaan, zoals een slechte bodem, luchtverontreiniging, stank en slechte waterkwaliteit en waar dierziektes zich makkelijk verspreiden. De Reconstructiewet zorgt er voor dat de indeling van het gebied wordt verbeterd. Bijvoorbeeld door landbouwbedrijven te verplaatsen die naast een kwetsbaar natuurgebied liggen. De Reconstructiewet geldt alleen voor de zandgebieden in Nederland (http://www.provincie-utrecht.nl/prvutr/internet/landelijk.nsf/all/1.4?opendocument).

Reconstructie Gelderse Vallei

email link: Vogels ; libellen ; flora