Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties

 

Beken in de Vallei
Op de stuwwallen van de Veluwe ontspringen tientallen beken die kwelwater van de Veluwe afvoeren naar lager gelegen delen van de Vallei en uitstromen in de Eem. De Eem voert het water naar de Zuiderzee. De loop van de beken werd in sterke mate bepaald door de zandruggen(in de figuur donker geel) in de Vallei en op de flanken van de heuvels.
De beken hebben grote invloed gehad op het landbouwsysteem. Boeren gebruikten de essen voor de akkerbouw, de heide voor de veeteelt en de velden rondom de beken, als weiden en hooilanden. Er waren regelmatig overstromingen, maar de gronden waren wel vruchtbaar.
Behalve door waterafvoer van de heuvels waren er ook vaak overstromingen vanuit de Zuiderzee in het noorden van de Vallei (gestippelde gebied) en in het zuiden (het Binnenveld) doordat de Nederrijn buiten haar oevers trad. De Vallei was altijd een gebied met veel wateroverlast.
Met de rationalisatie in de landbouw, na de tweede wereldoorlog, zijn veel beken rechtgetrokken om te zorgen voor snelle, efficiŽnte waterafvoer. Momenteel is nog maar een klein deel van de beken te typeren als natuurlijk. Gelukkig zijn op diverse plekken nog wel onderdelen van de oorspronkelijke beken en bronnen bewaard gebleven.  Op een aantal plaatsen zijn herstelplannen in uitvoering om bronnen en beken een natuurlijk karakter terug te geven. Natuurlijke beken met rijk begroeide oevers zijn uiterst belangrijk als ecologische verbindingsgebieden.

HKvalleibekenzandruggekopie
luntersebeekRenswoudeIMGP6464

links naar: Waterschap; Venster op de Vallei ; beken:
 

email link: Vogels ; libellen ; flora

Rechts boven: Rechtgetrokken beek: De Lunterse beek bij Renswoude. Rechts onder: Natuurlijke beek; De Lunterse beek bij Renswoude.