Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties


 
IMGP5988a
IMGP5988
IMGP1023 uiterwaardenIMGP6532kopie

Bovenpolder, Uiterwaarden, Oeverlandschap
Bovenpolder en uiterwaarden zijn onderdelen van een ecologische verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Een groot deel van de gebieden is eigendom van Staatsbosbeheer, dat er naar streeft om de menselijke invloeden zo veel mogelijk te beperken. Er ontwikkelt daardoor een gevarieerd rivieroever-biotoop met weiden, rietvelden, en opslag van wilgen, waarin leefmogelijkheden zijn voor een grote diversiteit aan vogels.
Het oeverlandschap ten noorden van de Grebbedijk, behoort bodemkundig tot het Betuwse landschap met afzettingen van lichte zavel tot klei. We zien hier boomgaarden en akkerbouw zoals aan de andere zijde van de rivier.

Bovenpolder

Uiterwaarden

rivieroeverIMGP6546
IMGP0930 rivieroeverIMGP6539

Uiterwaarden

Oeverlandschap

links; beeldkwaliteitsplanVallei

email link: Vogels ; libellen ; flora