Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties

 

Ecologische verbindingen(EHS, EVZ)
De kaart uit de Atlas "Groen Gelderland", 2006 (aangevuld met enkele ecologische verbindingszones, evz) toont de geplande Ecologische hoofdstructuur (EHS) in en rond het Binnenveld. De uiterwaarden zijn onderdeel van de verbindingen tussen de Utrechtse heuvelrug en de Veluwe. De gebieden langs de Grift vormen via "stapstenen" in de zuidelijke helft van het Binnenveld, de verbinding tussen de uiterwaarden en de noordelijke delen van de Gelderse Vallei. Interessant en ecologisch uitermate belangrijk is dat bodem- karakteristieken van de geplande gebieden van de ecologische hoofdstructuur en de verbindingszones (evz) zeer verschillend zijn. In de uiterwaarden en het aanliggende oeverlandschap vinden we klei op veen, verder naar het noorden langs de Grift liggen de natte hooilanden en nog verder de natte veengebieden van de Bennekommer Meent en de Hellen met de uitzonderlijke kwel-afhankelijke biotopen. Dwars op de Grift zijn er verbindingen tussen de bossen op de Utrechtse stuwwal, via hooilanden en veen met de stuwwallen van de Veluwe. Al die verschillende gronden leveren leefmogelijkheden voor een grote diversiteit aan planten en dieren, en dat op een betrekkelijk klein oppervlak!.
Het Binnenveld is niet alleen uniek wegens de grote verscheidenheid aan biotopen en landschappen, het gebied is vooral ook van groot strategisch belang. Het is immers de doorgang van het rivierengebied naar het noorden van de vallei en de randmeren, bovendien is het de kortste verbinding tussen twee belangrijke natuurgebieden: de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe.
Waarom zijn de ecologische verbindingen zo belangrijk? Ze zorgen er voor dat populaties van dieren en planten niet geisoleerd worden, maar via de verbindingen met elkaar kunnen uitwisselen. Dit draagt sterk bij tot de vitaliteit van de populaties en voorkomt zo het uitsterven van dieren en planten.
De EHS zal zelfs bij volledige uitvoering niet voldoende zijn voor behoud van biodiversiteit. Er is meer nodig, o.a. een akkerranden regeling waarbij boeren betaald krijgen voor inzaaien van wilde planten aan randen van hun akkers of weilanden (zie akkerranden ).

ehskernkwaliteit
wengIMGP6509kopie

Uitzicht over de Wageningse Eng. Op de achtergrond de Veluwse bossen. De Wageningse Eng is onderdeel van de ecologische verbinding tussen Bennekom en Wageningen.

Gelderland-EHS ; Binnenveld ecologisch knooppunt

email link: Vogels ; libellen ; flora