Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties

 
kaartGeldersevalleikopie

Binnenveld, 15e, 16e en 17e eeuw
Het Binnenveld behoorde vroeger
tot het Sticht Utrecht. Lunteren, Ede, Bennekom en Wageningen waren dorpen op de grens van Utrecht met het Hertogdom Gelre. Op de bovenste kaart is te zien dat de dorpen tegen de flanken van de Veluwse stuwwallen waren gebouwd. Veenendaal is op de bovenste kaart niet aangegeven, maar het bestond al wel.
De ontginning van het veen begon in de eerste helft van de 15e eeuw. Voor afvoer van turf werd al spoedig de Bisschop Davidsgrift gegraven (1473). Door conflicten tussen Utrecht en Gelre verzandde de Grift aan het begin van de 16e eeuw. Maar toen Karel V het Hertogdom Gelre in bezit kreeg (1545) kwam er een eind aan de conflicten, de Grift ging weer open en de vervening werd hervat.
Op de bovenste kaart is te zien dat aan de Grift een aantal zijtakken gegraven zijn. Dit is het gebied waar Veenendaal in 1546 werd gesticht.
Op de kaart van Blaeu (midden 17e eeuw), is het Binnenveld als een verlaten en open gebied weergegeven, het was ook moeilijk toegankelijk en moerassig; het overstroomde regelmatig .
Op de grens van Utrecht en Gelre is het kasteel Harseloo getekend. Harseloo (Harslo) ligt op de westelijke punt van een zandrug die vanaf Hoeculum (Hoekelum) het Binnenveld in liep. Het kasteel is omstreeks 1300 gebouwd en behoorde tot de verdedigingswerken van Gelre tegen Utrecht.

Fragment van de kaart van Holland van Christiaen Grooten, met onder andere de Gelderse Vallei, 1570 - 1580 (Bibliotheca Nacional, Madrid).

atlasblauew4

links:
Geschiedenis in oude kaarten

email link: Vogels ; libellen ; flora

Fragment van de kaart van het gebied rond Wageninmgen uit de Atlas van Blaeu, 1657; dl 1; pag. 249.