Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties

 
landgebruik1900

Binnenveld 1900
(ontleend aan "Duizend dingen op een dag")

I
n de laatste helft van de 19e eeuw valt vooral de bebossing op. De Heidemaatschappij en Staatsbosbeheer zetten de zandverstuivingen en heidegebieden van de Veluwe op grote schaal om in bos; het ging vooral om naaldhout ten behoeve van de mijnbouw. De landbouw had aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw de laatste grote uitbreiding ten koste van de heidegebieden. De vochtige zandgebieden werden ontwaterd en beter geschikt gemaakt voor een landbouw met hogere opbrengsten, met de hulp van kunstmest en landbouwmachines. Ook werd, in de Gelderse Vallei kleinschalig bos aangelegd op de landgoederen.

Productie van turf was nog steeds een belangrijke activiteit.
De foto uit de collectie van de gemeente Veenendaal, geeft een beeld van vervening bij het Benedeneind omstreeks 1900.
In die tijd ging het om de z.g. natte vervening of wel slagturven genoemd. Hierbij werd de turf met een baggerbeugel opgeschept en vervolgens te drogen gelegd. Het beschrift bij de foto is: Groet uit Veenendaal. " In 't veen ziet men op geen turfje".
Over leefomstandigheden in de turf gebieden, zie: Milja van Tielhof,
TURFWINNING EN PROLETARISERING IN RIJNLAND 1530-1670. Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 2 [2005] nr. 4, pp. 95-121

fotoveenendaal2

Grondgebruik 1850-1990;
turfwinning1 ; turfwinning2

email link: Vogels ; libellen ; flora