Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties

 
valleiheden

Binnenveld 2005
Op de satellietopname (Google earth, 2008) is te zien dat het Binnenveld bijna volledig door stedelijke bebouwing is ingesloten. Ede, Bennekom en Wageningen zijn aan elkaar gegroeid. Veenendaal heeft met de uitbreidingen naar het zuid-oosten een groot stuk Binnenveld nabij de Hellen en de Bennekommer Meent omgezet in bedrijfsterreinen.
De plannen voor verdere uitbreidingen van Ede en Veenendaal zijn niet op de kaart aangegeven. Langs de A12 zal bedrijfs- en recreatieterrein komen en Veenendaal zal nog verder in oostelijke richting woningen bouwen.
De gevolgen van die plannen zullen zijn dat van de ecologische verbindingen van het Binnenveld naar het noordelijk deel van de Gelderse Vallei vrijwel niets overblijft. De bouwplannen hebben vrijwel zeker effect op het niveau van de grondwaterstand en het zal dan moeilijk worden om de uiterst zeldzame biotopen in de natte kwelgebieden van de Hellen, de Bennekommer Meent aan de zuidelijke kant van de A12, en het Allemanskampje aan de noordelijke zijde van de A12 , in stand te houden.
Ondanks de aantastingen van de natuur in het Binnenveld zijn er nog bijzondere ontmoetingen mogelijk, zoals te zien op de foto met een ree op de voorgrond en een tractor iets verder op (Binnenveld, nabij de Kooiweg).

IMGP4438a

email link: Vogels ; libellen ; flora