Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties

 

Oeverlandschap en Uiterwaarden
In het zuidelijke deel van het Binnenveld is rivierklei de bovengrond. Aan de andere zijde van de Neder Rijn (in de Betuwe) is dat ook zo. Het is daarom niet verwonderlijk dat beide zijden van de rivier in landschappelijk opzicht overeenkomsten hebben. Zo zijn er in het oeverlandschap, in de buurt van deWeidijk en de Grebbedijk, fruitboomgaarden zoals je ze ook in de Betuwe ziet. De bovenste foto toont fruitteelt bij de Weidijk.

De uiterwaarden worden ontwikkeld tot een belangrijk natuurgebied. Het gebied is niet alleen op zich zelf van ecologisch belang, maar het is ook een essentiŽle ecologische verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Om die reden zijn de uiterwaarden onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
De onderste foto geeft een beeld van het landschap in de Bovenste polder onder Wageningen, grenzend aan de uiterwaarden.
Op de achtergrond is een voormalige steenfabriek te zien. Steenfabrieken lagen hier bijzonder gunstig, de fijnkorrelige rivierklei was grondstof voor stenen en dicht in de buurt, in het Binnenveld, werd de turf gewonnen die in vroegere tijden nodig was voor het stoken van de bakovens.

rivieroeverIMGP6554kopie
uiterwaardenIMGP6534kopie

beeldkwaliteitsplanVallei

email link: Vogels ; libellen ; flora