Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties

 
landgebruik1850

Binnenveld 1850
In "duizend dingen op een dag" (Maaike Galle e.a. Ruimtelijk Planbreau, 2004) wordt opgemerkt:
"In positieve zin past de mens zijn omgeving aan, maar in negatieve zin consumeert de mens zijn omgeving net zo lang tot hij deze niet meer aantrekkelijk vindt". We moeten oppassen dat het citaat niet van toepassing wordt op ontwikkelingen in en rond het Binnenveld.

Dit frame en de volgende vier zijn ontleend aan het hoofdstuk "Ontwerp voor tijd" uit bovengenoemde publicatie. De frames geven een beeld van de veranderingen in landgebruik gedurende de afgelopen 150 jaar.

Rond 1850 was het Binnenveld nog deels natuurlandschap met ‘woeste gronden’.
Het gebied bestond uit een afwisseling van grasland, akkerland, moeras, , heide en hoogveen. Grootschalig bos was te vinden langs de flanken van de Veluwe.

De Gelderse Vallei werd regelmatig overstroomd door beken en rivieren.
De foto uit de collectie van de gemeente Veenendaal, geeft een beeld van de overstroming van de Grift bij het Benedeneind in 1920. Tot kort voor de tweede wereld oorlog stond het gebied in de winter regelmatig onder water. 

geldersbenedenend2

Grondgebruik 1850-1990

email link: Vogels ; libellen ; flora