Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties

 

Het Binnenveld in 2015?
Op dit ontwerp van de WERV-gemeenten (Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal) zien we hoe het Binnenveld er over enige tijd wellicht bij zal liggen.
Wat betreft de natuur zijn er duidelijke pijnpunten. De infrastructuur bij de noordelijke begrenzing van het Binnenveld is zodanig ontwikkeld met wegen, spoorlijnen, uitbreidingen van industrieterreinen, recreatiegebied en woongebieden, dat er van een ecologische verbinding tussen het Binnenveld en de rest van de Vallei weinig overblijft. De kwetsbare kwelgebieden, het Allemanskampje ten noorden van de A12, en de Hellen en de Bennekommer Meent ten zuiden van de A12 zijn dan op de kaart nog wel verbonden met een uiterst dun groen streepje, maar of we hier mogen spreken van een ecologische verbinding is zeer de vraag.
Vergelijkbare problematiek doet zich voor bij de verbindingen tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. De ecologische verbindingen gaan in deze gevallen tussen Ede en Bennekom en tussen Wageningen en Bennekom. In de schets is te zien dat de verbindingen praktisch door verstedelijkt gebied lopen en een drukke verkeersader (de Mansholtlaan) kruisen. Uitvoering van de WERV-plannen maakt van het Binnenveld een bijna geisoleerd gebied en dat zal een negatief effect hebben op de ecologische waarde van het gebied wat betreft soortenrijkdom van planten en dieren.

In de onderste figuur zijn de veranderingen in Binnenveld in de laatste 200 jaar nog eens op rij gezet in een animatie.
 

vallei20152

links : LOPWERV ; oude kaarten ;

email link: Vogels ; libellen ; flora