Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties

 
landgebruik1960

Binnenveld 1960
(ontleend aan "Duizend dingen op een dag")

Na 1954 versnelde de rationalisering van de landbouw door de effecten van de Ruilverkavelingswet: het landschap werd grondig geherstructureerd. Er voltrok zich ook een andere transformatie: van een vooral agrarisch landschap veranderde het in een ‘stedelijk landschap’. Steden en dorpen rijgen aaneen tot stadsgewesten (Ede, Bennekom en Wageningen zijn bijna met elkaar verbonden!). Later komt het ‘stedelijk veld’ nog beter in zicht.
Na 1960 ontwikkelt de infrastructuur meer en meer samen met de stedelijke ontwikkeling. De kaartbeelden van 1960 en 1990 spreken voor zich: het aandeel bebouwing en wegen stijgt enorm. Vanaf bijna elke plaats in het Binnenveld zijn contouren van stedelijke bebouwing zichtbaar. Maar het is nog steeds mogelijk om een foto te maken waarop niets van een verstedelijking te zien is. Het landschap lijkt nog tamelijk idillisch, zoals op de foto van een weide nabij de Bennekommer Meent. Op de achtergrond de Utrechtse Heuvelrug.

hooilandmeentIMGP6471

Grondgebruik 1850-1990
 

email link: Vogels ; libellen ; flora