Binnenveld Start

Binnenveld, 1846 Militaire topografische kaart (Veldminuut). Tekenaar H.J. Enderlein, 1846. (Nationaal Archief).

De kaart geeft een beeld van de essen die langs de flanken van de stuwwal op rij van Wageningen, Bennekom, Hoekelum en verder naar het noorden lagen. De onregelmatige verkavelingen in de Kampenlandschappen (Nergena en Manen) is goed te zien en is duidelijk verschillend van het verkavelingspatroon inbroekgebieden zoals Maanderbroek (gelegen boven het Maanderdijkje).
De ontginningen in het broekgebied (o.a. Maanderbroek) zijn van een later tijdstip dan de ontginningen op de dekzandruggen. Het ging hier om moeilijker beheersbaar en nat tot bijna moerassig gebied. De broekontginningen zien eruit als een "slagen landschap", dat wil zeggen, de percelen zijn smal, langwerpig en regelmatig verdeeld. Het zelfde geldt voor de percelen dieper in het Binnenveld, langs de Veensteeg en de Slagsteeg.
Het horizontaal gestreepte gebied, links boven in de kaart, is zo moerassig dat het nauwelijks bruikbaar was als boerenland. Hier ligt één van de weinige stukjes overgebleven natuurgebied in het Binnenveld: de Bennekommer Meent.

kadaster1811f

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties

 

Geschiedenis in oude kaarten

item5

email link: Vogels ; libellen ; flora