Binnenveld Flora

naar hoofdmenu
Inhoud

Blauwe Kamer - landschap
Flora Bl-Kamer - 1
Flora Bl-Kamer - 2
Flora Bl-Kamer - 3
Bennekommer Meent-landsch
Flora-Meent - 1
Flora-Meent - 2
Flora-Meent - 3
Flora-Meent - 4
Hellen landschap
Planten Hellen-Meent
Blauwgrasland-1
Blauwgrasland-2

IMGP5513meenthooi2

Bennekommer Meent, links en Bennekomse hooilanden. rechts.

IMGP3596b

De Bennekommer Meent is een beschermd natuurgebied (Natura 2000) met kwel afhankelijke vegatatie. Het gebied herbergt een areaal van 5 tot 6 ha met Blauwgrasland, een habitattype waar de Gelderse Vallei vroeger zo rijk aan was. De ecologische waarde van het gebied wordt bedreigd door verzuring en er dreigen eutrofiŽring en verdroging; dat is te zien aan de veranderingen in vegetatie. Zo is er een toename van Veenpluis, Pitrus en oprukkende ruige begroeiingen met Moerasspirea en Smalle weegbree, vooral aan de randen van het gebied. De Meent is het laagst gelegen terrein in het Binnenveld (4.9 m NAP).
In de hierna volgende pagina's zijn foto's te zien van planten die in natte gebieden thuis horen, enkele planten zijn typisch voor een gebied als de `Meent.
Christa Heyting maakte de foto's en determineerde de planten.

IMGP3596 meent3kopie IMGP5502 IMGP5702kopiekopie

Rand van de Meent met o.a. Moerasspirea, riet en distel.

De Meent, zicht vanaf de Grift

Landschap met o.a. Veenpluis

Landschap

IMGP7200meent IMGP7201meent

email link: Vogels ; Binnenveld ; libellen

links: Natuurkennis ; gebied65Natura2000 ; soortenbank ; fotoherbarium ; floron ;

De Meent Landschap

Meent Landschap