Binnenveld Flora

naar hoofdmenu
Inhoud

Blauwe Kamer - landschap
Flora Bl-Kamer - 1
Flora Bl-Kamer - 2
Flora Bl-Kamer - 3

Bennekommer Meent-landsch
Flora-Meent - 1
Flora-Meent - 2
Flora-Meent - 3
Flora-Meent - 4

Hellen landschap
Planten Hellen-Meent

Blauwgrasland-1
Blauwgrasland-2

IMGP7210hellen2

Hel en Blauwe Hel
Het beschermde natuurgebied "de BlauweHel" (noordelijk van de Ketelweg) en de Hel (zuidelijk gelegen tussen Ketelweg en Rauwveldse weg) worden samen "de Hellen" genoemd. De naam betekent "moerassig veen". De Hellen zijn samen met de Bennekomse Meent, Allemanskampje en Meeuwenkampje z.g. "waterparels" in de Gerlderse Vallei. Al deze natuurgebieden hebben kwel-afhankelijke biotopen met vele zeldzame planten en mossen. Ze worden thans vooral bedreigd door ernstige verdroging en vermesting. Ondanks de ernstige bedreigingen zijn in de Hellen nog altijd grote delen moerassig, Vroeger kwam er ook trilveen voor, maar dat is nu verdwenen. Tot de doelstellingen van N2000 behoort het herstel van (de voor Nederland en Europa) zeldzame biotopen zoals Blauwgrasland, Trilveen en Kalkmoerassen.
In het voorjaar en aan het begin van de zomer is de bloemenrijkdom in het gebied overweldigend. Desondanks straalt dit gebied tegelijk een enigszins sombere en bedompte stemming uit zoals vaak wordt aangetroffen in oude kleinschalige veengebieden.

IMGP7210hellen IMGP7211hellen IMGP6406hellen IMGP7219hellen

Blauwe hel, vanaf Ketelweg

Hel, vanaf Grebbeweg

Hel, gezien richting Rauwveldseweg

Hel, gezien richting Rauwveldseweg

IMGP7225hellen IMGP7227hellen IMGP7229hellen IMGP7217hellen

Blauwe hel, noordelijk van Ketelweg

Hel, gezien richting Rauwveldseweg

Hel, gezien richting Rauwveldseweg

Blauwe hel, noordelijk van Ketelweg

links: N2000 Hellen en Meent

email link: Vogels ; Binnenveld ; libellen