Binnenveld Libellen

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro

Pantserjuffers

Beek- en Breedscheenjuffers


Waterjuffers-1

Waterjuffers-2

Glazenmakers

Rombout en Glanslibel

Korenbouten

gewpantIMGP1174b

Pantserjuffers
De Pantserjuffers van het geslacht Lestes en de Winterjuffers (geslacht Sympecma) horen beide tot de familie van de Pantserjuffers. Lestes-soorten hebben in rust de vleugels gespreid, de winterjuffers hebben in rust de vleugels strak langs het achterlijf.
Pantserjuffers vliegen in de zomer bij stilstaand water met een ruige oevervegetatie. Ze leggen eieren in oeverplanten of in de schors van overhangende bomen.
A
ls enige inheemse libel overwintert de Winterjuffer als volwassen dier (imago). Winterjuffers vliegen en paren vroeg in het voorjaar. Eieren worden gelegd op drijvende planten in stilstaand water. Ze hebben een voorkeur voor ondiep, voedselarm water met een begroeiing van riet en biezen.

De foto's van de Gewone- en de Houtpantserjuffer zijn gemaakt bij de sloten in de Veenkampen. De andere foto's zijn gemaakt in Kwintelooijen.

gewpantIMGP1174 gewpantIMGP7038 houtpantIMGP1062

gewone pantserjuffer

gewone pantserjuffer

hout
pantserjuffer

houtpantIMGP7146 zwervpantIMGP0358 winterjufIMGP0687

hout pantserjuffer

zwervende
pantserjuffer

winterjuffer

links: libellennet

email link: Vogels ; Binnenveld ; flora; hfdmenu