naar
hoofdmenu

Landschap-flora-fauna
intro
Landschap sectie 1
Flora sectie 1a
Flora sectie 1b
Vlinders sectie 1
Varia sectie 1
Landschap sectie 2
Flora sectie 2
Vlinders sectie 2

Landschap sectie 3
Flora sectie 3
Vlinders/Lib sectie 3
Vogels sectie 3

Landschap sectie 4
Varia sectie 4

Landschap sectie 5
Flora sectie 5

Landschap sectie 6
Landschap sectie 7
Landschap sectie 8
Varia sectie 8

Landschap sectie 9
Flora sectie a 9
Flora sectie b 9
Vlinders sectie 9
Vogels sectie 9

Landschap sectie 10
Flora sectie a 10
Flora sectie b 10
Vlinders sectie 10

Landschap sectie 11
Flora sectie 11
Varia sectie 11

Landschap sectie 12
Flora sectie 12
Vlinders sectie 12

Landschap sectie 13
Landschap sectie 14
Flora sectie 14
Vlinders sectie 14
Vogels sectie 14

Landschap sectie 15
Vogels sectie 15
Landschap sectie 16
Vogels sectie 16
Libellenroute

Wageningse Bovenpolder 2010

vogels sectie 16

IMGP6320
IMGP6320a
1
IMGP6507roodborsttapuit
2
IMGP6524bosrietzanger
3
IMGP6556winterkoning
4
IMGP6586klkarekiet
5
IMGP6637klplevier
IMGP7411tureluurs
IMGP6685rietgors
6
9 10
IMGP6661meerkoet
IMGP9193futen visdiefjeIMGP6321
7
11 12
IMGP6677grotekarekiet

1= Visdiefje; 2= Roodborsttapuit; 3= Bosrietzanger; 4= Winterkoning; 5= Kleine karekiet; 6= Kleine plevier; 7 = Meerkoet; 8= Grote karekiet; 9= Rietgors; 10= Tureluur; 11= Fuut; 12= Visdiefje.

8