GJVogel1912
Gijsbert.J. Vogel, 1912. Polderlandschap met