Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu

klplevier1


Kleine plevier (Charadrius dubius)

De Kleine plevier is moeilijk te onderscheiden van de bontbekplevier. Het zijn allebei kleine vogels met ongeveer een gelijk kleurpatroon op de kop. De Kleine plevier heeft in tegenstelling tot de Bontbekplevier een gelige ring rond het oog.

De Kleine plevier broedt in Nederland, bij het water op zanderige of kiezelachtige ondergrond. Hij overwintert in Afrika.


Het voedsel bestaat uit insecten en garnaaltjes, die langs de waterkant te vinden zijn. De kleine plevier wisselt periodes van stil staan af met korte periodes van rennen.

Kleine plevieren zijn te zien in de Wageningse Bovenpolder, de Blauwe kamer, en in de nieuw aangelegde natuur bij de Lieskamp.
 

refs.: vogelbescherming, Alterra,
vogelvisie

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora