Binnenveld Vogels


Grote zaagbek (Mergus merganser)
Grote zaagbekken zijn doortrekkers, ze zijn alleen gedurende de wintermaanden in Nederland. De dichtsbijzijnde broedplaatsen liggen in Schotland en Noord Duitsland. Hier in de buurt zijn ze te zien in de Grift, de Wageningse Bovenpolder, de Neder-Rijn en in de Blauwe Kamer.
Grote zaagbekken zijn duikers, ze jagen op vis in tamelijk diep water. Bij een duik blijven ze enkele tientallen seconden tot wel een minuut onder water.
Evenals andere duikers zijn ze afhankelijk van helder en visrijk water.

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu

zaagbekIMGP2673

refs.: vogelbescherming, Alterra,
ivn

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora