Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu


Brandgans (Branta leucopsis)

De vogels zijn vooral in de winter te zien. De meeste Brandganzen zijn langs de kust te zien, maar de laatse tijd ook langs de Grift, de Kooiweg, de oevers van de Nederrijn en in de Blauwe Kamer.
De Brandgans is sinds 1984 broedvogel in Nederland.

IMGP8659
 

refs.: vogelbescherming,ivn

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora