Binnenveld Vogels-2

naar hoofdmenu

Inhoud
Meerkoet
Waterhoen
Waterral

Buizerd
Visarend
Slechtvalk
Torenvalk
Steenuil

Gele kwikstaart
Witte kwikstaart

Klapekster
Spreeuw

Koperwiek
Zanglijster
Merel

Sijs
Ringmus
Vink

Tapuit

Visdiefje

IJsvogel

naar Vogels Binnenveld-1

naar hoofdmenu

Meerkoet (Fulica atra)
Meerkoeten zijn enigszins luidruchtige watervogels. In het Binnenveld zijn ze vaak te zien en te horen.

De volwassen dieren zijn zwart met een witte snavel en voorhoofdschild. Een jonge Meerkoet die pas uit het ei is, heeft een rode kop en een gelige snavel.

Meerkoeten vliegen niet vaak, soms zie je ze over het wateroppervlak rennen (foto, Els Velzing).
Ze eten waterplanten en kleine waterdiertjes, op het land eten ze ook gras.

Hoewel je ze vaak ziet duiken, gaat het leven onder water ze niet makkelijk af, ze komen na een duik al heel spoedig weer boven water.

Meerkoeten broeden langs de kant van de Grift. Langs de oevers van de Rijn zijn 's-winters grote groepen Meerkoeten te zien.
 

meerkoetvlieg2

refs.: vogelbescherming

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora